Recorda'm
Mètode d‘Avaluació d’Infraestructures del Transport (MAIT)

 

El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals  i Ports de Catalunya, a través de la seva Comissió de Transports, ha impulsat l'elaboració d'un model d'avaluació d'infraestructures de transport que integra les darreres aportacions sobre models costbenefici, impactes macroeconòmics i efectes ambientals i territorials, per a ser aplicat al cas d'inversions proposades o realitzades a Catalunya.

La metodologia que es proposa té unes bases semblants a les dels estudis d’avaluació que s’han dut a terme a Catalunya els darrers anys, i entronca, en particular, amb els mètodes que utilitzen actualment l’ATM i el  DPTOP en els estudis previs o informatius d'infraestructures, i en plans o programes d'inversió sectorials.

L’objectiu que es pretén amb aquest document és impulsar que les avaluacions realitzades per les administracions públiques a Catalunya  utilitzin mètodes i criteris comuns, produeixen resultats que siguin directament comparables i estiguin suficientment integrades en els processos de presa de decisió.

El model i la documentació sobre la metodologia aplicada han estat desenvolupats per MCRIT i GEE, comptant amb l'assessorament de Mateu Turró, Catedràtic de la UPC i Director associat al Banc Europeu d'Inversions fins el 2009. Per part de la Comissió de Transports, els treballs han estat coordinats per  Javier Vizcaino, president de la Comissió, i Juan Luis Zalbidea.

 


    

Mcrit.sl 2011.